preloder

İstanbul Müftülüğü “Fetvahane” Binası

  • http://www.obitas.com.tr/wp-content/uploads/2018/06/f1.jpg

İstanbul Müftülüğü “Fetvahane” Binası

Yer : Fatih – İstanbul
İşveren : Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü
Proje Kapsamı

Zemin + 1 normal katlı, kagir, mermer sütun ve kaideli giriş kapısının sağında yer alan müftülük hizmet binasının tarihçesi 19.Yüzyıla dayanır. Anıtsal giriş kapısının sağında alt sırada söveli, yuvarlak kemerli nişleri, üst sırada dikdörtgen formda üçgen alınlıklı pencereleri olan hizmet binası yer almaktadır. Ampir üslubunun özgün örnekleri arasında yer alan yapının pencereleri çift kanatlı ahşap doğramadır. Pencerelerin üçgen alınlıkları, söveleri cephedeki plastır ve silmeler bezeme elemanı olarak kullanılmıştır. Taş bezemeli bir tak ile son bulan yapının tam ortasında çatı parapetinde mermerden arma şeklinde işlemeler ve çam kozalağı şekilli süslemeler yer almaktadır. Eserin çatı saçağı kornişleri furuşludur. Restorasyonu 1997 yılında Obitaş tarafından yapılmıştır.