Obitaş olarak kendi alanımızda yüksek kalite standartlarını yakalamayı, işi zamanında teslim etmeyi ve müşterinin mutlak memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktayız.

Güven, kalıcılık ve geleceğe güçlenerek taşınan bir marka olmak Obitaş’ın temel kurumsal hedefidir.

Misyon
Obitaş’ın misyonu, küçük, büyük ayırmadan taahhüdündeki her projeyi, gelişen Türkiye’nin vizyonuna yakışır güzellikte ve kalıcı eserler yapmaktır.

Vizyon
Obitaş’ın vizyonu, yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren bir şirket olarak büyümek ve daha fazla istihdam yaratmaktır.

Başarı faktörleri
Stratejisi, yetkin ekibi, yenilikçiliği ve uzun vadeli bakış açısı Obitaş’ın faaliyetlerinde kilit rol oynayan ve her türlü kurumsal eylemini şekillendiren faktörlerdir.

Strateji
Obitaş’ın net ve yalın bir stratejisi vardır. Obitaş’ın stratejisi “inşa ederek” üretmeye, büyümeye, uzmanlaşmaya ve değer yaratmaya dayanır. Bir dizi faktör stratejimizin temellerini oluşturur: paydaşlarımız için ürettiğimiz katma değer, müşterilerimize kaliteli hizmet, çalışanlarımıza güvenli ve geleceği olan iş ortamı, insanlık için güzel ve faydalı projeler…

Ekibimiz ve yetkinlikleri
Ekibimiz ve yetkinlikleri Obitaş’ı var eden ve sürekliliğini sağlayan temel unsurdur. Alanlarında uzman profesyoneller ve teknik insanları bünyesinde barındıran Obitaş , sahip olduğu insan kaynağı kalitesi ile seçkinleşmektedir.
Yenilikçiliğimiz
Obitaş, geçmişine bağlı, köklü, sağlam ve bir o kadar da değişimlere açık ve yenilikçi bir şirkettir. Hizmet sunduğu taahhüt sektöründe hayata geçen teknik ve yönetimsel yenilikleri anlık olarak izlemekte; hizmet sunum sürecine en doğru ve en hızlı şekilde uyarlamaktadır…

Uzun vadeli bakış açımız
Obitaş,  için gerçek başarı uzun vadede elde edilen, sürdürülebilir performanstır. Güven, kalıcılık ve geleceğe güçlenerek taşınan bir marka olmak şirketin temel kurumsal hedefidir.